Diensten

Grondverzet

Onze kennis en ervaring op gebied van grondverzet passen we onder andere toe bij bouw- en wegenbouwprojecten.
Vraagstukken lossen we op, kansen en mogelijkheden reiken wij in de voorbereiding onze opdrachtgevers aan zodat de uitvoering efficiënt volgens planning verloopt.

Wegenbouw

Van oudsher is aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht B.V. werkzaam in de wegenbouw.
Wij weten hoe we de aanleg van wegen moeten realiseren. Het gaat immers om een goede ondergrond, een stevige fundatie en de juiste verharding. Een goede voorbereiding en een
juiste aanleg moeten garant staan voor een goede weg met een acceptabele onderhoudstermijn.

Waterbouw

Aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht B.V. biedt waterbouwkundige oplossingen, om het land te beschermen met respect voor de natuur. Onze kennis en ervaring op het gebied van waterbouw zetten wij in bij de aanleg van riolen, sloten en vijvers, vaarten, afwateringen, beschoeiing, damwanden, lichte brugconstructies, en het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden.

Bouwrijp maken

De afgelopen jaren is landschapsinrichting één van de kernactiviteiten van aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht B.V. geworden. Het via een plan (her)inrichten van een stuk land, sloten maar ook wegen is een taak waar wij ons dagelijks mee bezig houden. In veel gevallen luidt de vraag: Een stuk land zo in te delen dat het optimaal benut kan worden. We realiseren prachtige projecten met oog voor ruimtelijk inzicht, creativiteit, groen en duurzaamheid.

Riolering

Dagelijks houden we ons bezig met waterbeheer zoals afvoer van hemel -en vuilwater. Het ontwerpen, leveren en aanleggen van rioolstelsels bij nieuwbouwprojecten maar ook
rioolreconstructies bij bijvoorbeeld binnenstedelijke projecten behoren tot onze werkzaamheden.

Watermanagement

De perioden van droogte worden in Nederland steeds langer, de perioden van regen worden korter maar wel heftiger.
J. de Jager Sliedrecht B.V. zorgt voor de juiste beregeningsinstallatie voor uw (kantoor)tuin of park. Daarbij wordt ook gekeken naar de opvang van (te veel) regenwater, zoals het aanleggen van waterpleinen en waterbergingen om het overtollige water bij een stortbui geleidelijk op te
vangen en af te voeren. Een waterbuffer is ook een optie, hierbij wordt het water opgeslagen om later bij een droge periode weer te gebruiken bij de beregening van uw landschap.

Gladheidbestrijding

J. de Jager Sliedrecht B.V. voert al jaren de gladheidbestrijding uit voor bedrijven. We hebben daarvoor eigen materieel en nemen het proces geheel voor u uit handen tijdens de
wintermaanden.

Specials

Bij het inrichten van uw terrein of landschap komt het ook voor dat er bijvoorbeeld een trapconstructie gemaakt moet worden of een bordes om de toegang tot uw pand op een fraaie manier te verwezenlijken. Van het ontwerp tot en met de uitvoering pakt J. de Jager Sliedrecht B.V. voor u op.